Produkcja i regeneracja matryc kuźniczych

Matryce kuźnicze

Produkcja matryc kuźniczych:
Na podstawie dostarczonej dokumentacji i modelu produkujemy matryce wymagające najwyższej dokładności kształtu oraz chropowatości powierzchni.

Regeneracja matryc kuźniczych:
Jak wiadomo, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Zwłaszcza matryce po intensywnej eksploatacji wymagają korekty. Odbywa się to przez „obniżenie kształtu” czyli frezowanie zdeformowanej powierzchni do momentu wydania przez materiał pożądanego kształtu. Inną metodą jest napawanie, w tym przypadku kształt jest odtwarzany w materiale naniesionym.